Aktuální témata a problémy, v rámci fyzickogeografické a socioekonomické sféry v jednotlivých makroregionech světa.