1. K jednotlivým charakteristikám přiřaďte odpovídající umělecké směry konce 19. stol.:

 

a) Roste obliba lyriky a rafinovaných stylistických technik, sloužících sebevýrazu a určených programově úzkému kruhu čtenářů. Prosazuje náladovost a nervózní až halucinované fantazie. Jako celek vyznívají díla v pasivitu, melancholii, v únavu a v neschopnost jednat.

 

b) ...básník má skutečnost vyvolávat. Pojmenovat nějaký předmět znamená potlačit tři čtvrtiny požitku, jejž tvoří rozkoš ponenáhlu uhadovat; sugerovat jej, to je sen.

 

c) ....(um. směr) ...zaktualizoval eufonické a barevné prvky jazyka, vyzdvihl barevné asociace, zvýraznil epizodní složky, lyrická líčení, sugestivnost dojmů...

 

d) Důležitou složkou (um. směru) je humanismus, odrážející se v autorově postoji k předmětu umění – zobrazení člověka v celé složitosti i postižení jeho společenské úlohy nejen jako bytosti sociální, biologicky atd. determinované, ale jako aktivního činitele ve vývoji.

 

2.      Ke které národní literatuře se váže pojmenování „prokletí básníci“ a proč jsou tak označováni. Uveďte alespoň jednoho autora:

 

  1. Jak se překládá do češtiny termín lartpourlartismus, co znamená:

 

4.     Přiřaďte k jednotlivým ukázkám umělecký směr a krátce odůvodněte:

(realismus, symbolismus, impresionismus, dekadence)

 

 

a)

Den za dnem plouží se tak mdlý,

 Jak z cel když v kápích chodbami jdou mniši - 

Šer zhuštěný, v němž barvy uhasly,

vše zalévá, že oko nerozliší,

kde nebe šedivé, kde země šedá,

kde křivka obzoru je zsinalá a bledá,

vše prší popelem a mísí se a smývá

v tom svitu klamivém, jenž zpola roven stínu,

a zrak se v prázdno jen a v slité kouře dívá

a  v chmury  sražené,  z  nichž cítit vlhkost cínu.

 

b)

A ruce naše, zapjaté v magický řetěz rukou nesčíslných,

Chvějící se proudem bratrské síly, jenž do nich naráží z dálek,

stále mocnější tlakem větrů. Nepřetržité vlny

bolesti, odvahy, šílenství, rozkoše, oslnění a lásky

probíhají nám tělem. A v úderu jejich, smysly zhasínajícím,

cítíme, jak řetěz náš, zachycen rukama bytostí vyšších,

v  nový řetěz se zapíná do všech prostorů hvězdných

a objímá světy. -   

 

c)

Ty české rybníky jsou stříbro slité,

žíhané temnem stínů pod oblaky,

vloženy v luhy do zeleně syté,

jsou jako krajů mírné, tiché znaky.

Tu sluka steskne v rákosí blíž kraje

A kachna vodní s peřím zelenavým,

Jak duhovými barvami když hraje,