Kurz je zaměřen na získání praktických dovedností ve sběru, zpracování a vyhodnocování geografických dat