Kurz je zaměřen na získání praktických dovedností ve sběru, zpracování a vyhodnocování geografických dat

Aktuální témata a problémy, v rámci fyzickogeografické a socioekonomické sféry v jednotlivých makroregionech světa.